0869.039.899 Info@kimnamtech.vn
Bạn cần tư vấn ?

Phần mềm quản lý tài chính cá nhân-KNG.FinApp

KNG.FinApp cung cấp cho mọi đối tượng người dùng một công cụ cho phép xây dựng một bản “Cáo bạch tài chính” trọn đời bằng cách thiết lập quy tắc, kế hoạch và quản lý tài chính, thiết lập các phương án đầu tư phù hợp nhất với khả năng và nhu cầu tài chính của mình. Từ đó, người dùng có thể xác định lộ trình tích lũy tài chính và phát triển đầu tư song hành với kế hoạch tài chính đó.

KNG.FinApp cung cấp cho người dùng các tính năng sau:Sơ đồ tài chính cá nhân

Đăng ký sử dụng liên hệ: Tại đây

[:vi]
[:]