0869.039.899 Info@kimnamtech.vn
Do you need advice ?

News

(Tiếng Việt) Kim Nam Tech đồng hành cùng ngày hội TECHFEST Việt Nam 2020

Nov 28, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Kim Nam Tech đồng hành cùng ngày hội TECHFEST Việt Nam 2020

Nov 28, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Sự quan trọng Báo cáo và thống kê của các doanh nghiệp

Jul 20, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quản lý dự án thời chuyển đổi số

Jul 16, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quản lý năng lực nhân sự bằng VERCO24

Jul 06, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
[:vi]
[:]