0869.039.899 Info@kimnamtech.vn
Do you need advice ?

News

(Tiếng Việt) Quản lý năng lực nhân sự bằng VERCO24

Jul 06, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thực tế ẢO ROBOT, AI

Apr 03, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Tư vấn đào tạo Verco24 tại Kim Nam Tech

Mar 30, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Nền tảng VERCO24 trong thời kỳ COVID 19

Mar 26, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Fintech Việt Nam sự chuyển mình mạnh mẽ

Mar 20, 2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
[:vi]
[:]